اعلان على الهواتف

QCM online

QCM online

QCM online.

Test logique - Symétrie

Félicitation - vous avez complété Test logique - Symétrie.

Vous avez obtenu %%SCORE%% sur %%TOTAL%%.

Votre performance a été évaluée à %%RATING%%


Your answers are highlighted below.
Question 1
Cette figure subit une symétrie sur l'axe vertical
A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
Question 2
Cette figure subit une symétrie sur l'axe horizontal
A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
Question 3
Cette figure subit une symétrie sur l'axe vertical
A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
Question 4
Cette figure subit une symétrie sur l'axe horizontal
A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
Question 5
Cette figure subit une symétrie sur l'axe vertical
A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
Question 6
Cette figure subit une symétrie sur l'axe horizontal
A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
Question 7
Cette figure subit une symétrie sur l'axe horizontal.
A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
Question 8
Cette figure subit une symétrie sur l'axe vertical
A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
Question 9
Cette figure subit une symétrie sur l'axe vertical
A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
Question 10
Cette figure subit une symétrie sur l'axe horizontal
A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect. Get Results
There are 10 questions to complete.
Return
Shaded items are complete.
12345
678910
End
Returnالعودة إلى إختيار QCM TEST PSYCOTECHNIQUE
العودة إلى إختيار QCM النظام الأساسي